Avalue Vietnam là một trong số những công ty Thẩm định giá chuyên nghiệp và đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 03/08/2005 của Chính phủ vào năm 2006. Avalue Vietnam đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn khắt khe về nhân sự, trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất kỹ thuật đối với một doanh nghiệp Thẩm định giá chuyên nghiệp.

TẦM NHÌN

Trở thành công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá, tư vấn tài chính uy tín hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

MỤC TIÊU

Trở thành đối tác chiến lược gia tăng giá trị cho các ngân hàng và các doanh nghiệp tại Việt Nam

Tối ưu hóa lợi nhuận cho các cổ đông và lợi ích người lao động

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Phương châm

  • Lấy đạo đức kinh doanh và uy tín và chất lượng làm trọng. Lắng nghe mọi ý kiến đóng góp để không ngừng hoàn thiện, luôn theo đuổi và thực hiện thành công những gì chúng tôi đã cam kết.

Đề cao lợi ích của khách hàng và khuyến khích sự sáng tạo của nhân viên

  • Lợi ích của khách hàng là lý do để chúng tôi phát triển;

  • Xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp;

  • Luôn khuyến khích nhân viên sáng tạo và phát huy hết khả năng.

Thành công

  • Khách hàng: Avalue là sự lựa chọn số 1 của Chúng tôi;

  • Nhân viên: Tôi tự hào là thành viên của Avalue;

  • Cổ đông: Chúng tôi hài lòng về giá trị mà Avalue mang lại.

CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

Khách hàng: Avalue cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất và với chi phí hợp lý nhất

Nhân viên: Avalue quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc, đảm bảo thu nhập ở mức cạnh tranh, ổn định và không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên

Cổ đông: Avalue cam kết gia tăng giá trị của các cổ đông trong công ty với mức duy trì cổ tức cao và ổn định.

Lợi ích Cộng đồng: Avalue cam kết thực hiện tốt chính sách pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và chia sẻ khó khăn với cộng đồng.