Thẩm Định Giá Bất Động Sản

Đất đai, nhà ở riêng lẻ, nhà xưởng, căn hộ, cao ốc, khách sạn, trung tâm thương mại, resort

Thẩm Định Phương Tiện Vận Tải

Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất và các phương tiện vận tải (ô tô, tàu, máy bay …)

Thẩm Định Giá Dự Án Đầu Tư

Dự án bất động sản, khu công nghiệp, dự án cảng, dự án mỏ, dự án thủy điện …

Thẩm Định Máy Móc Thiết Bị

Tài nguyên rừng, tài nguyên mỏ, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên năng lượng…

Thẩm Định Mua Sắm Tài Sản

Tài sản sở hữu trí tuệ, quyền khai thác khoáng sản, quyền thương mại, thương hiệu …

Thẩm Định Giá Trị doanh Nghiệp

Mua bán sáp nhập (M&A), góp vốn, đầu tư, cổ phần hóa, giá trị thương hiệu…