Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Quanhe01
Quanhe02
Quanhe03
Quanhe04
Quanhe05
Quanhe06
Quanhe07
Quanhe08
Quanhe09
Quanhe10
Quanhe11
Quanhe12
Quanhe13
Quanhe14
Quanhe15
Quanhe16
Quanhe17

Thẩm định giá là gì? Kết quả TĐG


 

Thẩm định giá là gì? Kết quả thẩm định giá (Chứng thư TĐG) được sử dụng vào những mục đích nào? Giá trị pháp lý của chứng thư?

Trả lời:

1. 

Thẩm định giá là gì?

Căn cứtheo Điều 4. Pháp lệnh giá số 40 quy định:

“Thẩm địnhgiá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trườngtại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệquốc tế.”

Như vậy,thời điểm Thẩm định giá được xác định vào thời điểm xảy ra các hoạt động tácnghiệp của người làm công tác thẩm định giá. Thẩm định giá không xác định giátrị của tài sản, bất động sản đề nghị thẩm định giá trong quá khứ hoặc trongtương lai.

2. 

Kết quả thẩm định giá (Chứng thư thẩm định giá) đượcsử dụng vào những mục đích sau:

Theo điều17 Pháp lệnh giá số 40 quy định:

“Kết quảthẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá được lập thành văn bản và chỉ đượcsử dụng vào mục đích đã ghi trong hợp đồng. Kết quả thẩm định giá có thể được sửdụng là một trong những căn cứ để xem xét phê duyệt chi từ ngân sách nhà nước,tính thuế, xác định giá trị tài sản bảo đảm vay vốn ngân hàng, mua bảo hiểm,cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn, cổ phần hóa, giải thể doanh nghiệp và sửdụng vào các mục đích khác đã được ghi trong hợp đồng thẩm định giá.”

3. 

Giá trị pháp lý của chúng thư thẩm định giá

Theo điều6 Nghị định 101/2005/NĐ-CP ngày 3 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm địnhgiá quy định giá trị pháp lý của chúng thư thẩm định giá cụ thể như sau:

“1. Làmột trong những căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chitừ ngân sách nhà nước, tính thuế, xác định giá trị tài sản đảm bảo vay vốn ngânhàng, mua bảo hiểm, cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn, cổ phần hoá, giải thểdoanh nghiệp và sử dụng vào các mục đích khác đã được ghi trong hợp đồng thẩm địnhgiá.

2. Đểtư vấn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá quyền sử dụng đất theoquy định của pháp luật về đất đai.

3. Làcơ sở cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá sử dụng kết quả thẩm địnhgiá theo mục đích đã được ghi trong hợp đồng thẩm định giá.”

 Tag: chứng thư thẩm định giágiá trị pháp lýmục đích nàosử dụngkết quả thẩm định giácong ty tham dinh giacông ty thẩm định giá

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Thẩm định giá là gì? Kết quả TĐG Thẩm định giá là gì? Kết quả TĐG
1.5/5 2067