Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Quanhe01
Quanhe02
Quanhe03
Quanhe04
Quanhe05
Quanhe06
Quanhe07
Quanhe08
Quanhe09
Quanhe10
Quanhe11
Quanhe12
Quanhe13
Quanhe14
Quanhe15
Quanhe16
Quanhe17

Tài sản của Nhà nước phải TĐG?


 

Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá?

Trả lời:

Theo Điều 15 Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá quy định tài sản NN phải thẩm định giá gồm:

1. 

Tàisản của Nhà nước phải thẩm định giá bao gồm

:

a) Tàisản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn ngân sách nhà nước;

b) Tàisản của Nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn và các hình thức chuyểnquyền khác;

c) Tàisản của doanh nghiệp nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn, cổ phầnhóa, giải thể và các hình thức chuyển đổi khác;

d) Tàisản khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật phải thẩm định giá.

2. Tàisản của Nhà nước tại khoản 1 Điều này có giá trị dưới đây phải thẩm định giá:

a) Cógiá trị đơn chiếc từ 100 triệu đồng trở lên hoặc mua một lần cùng một loại tàisản với số lượng lớn có tổng giá trị từ 100 triệu đồng trở lên đối với tài sảnđược mua bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn ngân sách nhà nước;

b) Cógiá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tài sản của Nhà nước cho thuê, chuyểnnhượng, bán, góp vốn và các hình thức chuyển quyền khác;

c) Cógiá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước chothuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn, cổ phần hoá, giải thể và các hình thức chuyểnđổi khác;

d) Cógiá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với các tài sản khác của Nhà nước.

3. Cơquan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua sắmtài sản quy định tại khoản 1 Điều này (nguồn ngân sách nhà nước mua sắm tài sảncủa Nhà nước phải thẩm định giá bao gồm: vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sựnghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn vay tín dụng do Nhà nướcbảo lãnh và vốn khác thuộc nguồn ngân sách) nếu không qua đấu thầu và qua Hội đồngxác định giá thì phải thực hiện thẩm định giá.

4. Tàisản của NN phải thẩm định giá quy định tại Điều 13 Pháp lệnh Giá đã qua đấu thầuhoặc qua Hội đồng xác định giá được thành lập theo quy định của pháp luật thìkhông nhất thiết phải thẩm định giá; việc thẩm định giá các tài sản hình thànhtừ nguồn vốn khác thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhâncó nhu cầu thẩm định giá.”

Ngoàira tại mục V phần B thông tư 15/2004/TT-BTC ngày 9/3/2004 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chinh phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giácó quy định:

“1.1.Tài sản của Nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 15 có giá trị theo quy định tạiKhoản 2, Điều 15 Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 củaChính phủ  quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Pháp lệnh Giá nếu không qua đấu thầu, Hội đồng xác định giá thì phảithẩm định giá.

1.2.Tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn ngân sách địa phương ngoàiquy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Mục V phần B Thông tư này  thì việc quản lý giá thực hiện theo quy địnhcủa Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.”

 Tag: chính phủ quy định chi tiết25/12/2003điều 15 nghị định 170/2003/nđ-cptrả lời:nhà nước phải thẩm định giácông ty thẩm định giácong ty tham dinh giathẩm định giátham dinh gia

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Tài sản của Nhà nước phải TĐG? Tài sản của Nhà nước phải TĐG?
3.0/5 1423