Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Quanhe01
Quanhe02
Quanhe03
Quanhe04
Quanhe05
Quanhe06
Quanhe07
Quanhe08
Quanhe09
Quanhe10
Quanhe11
Quanhe12
Quanhe13
Quanhe14
Quanhe15
Quanhe16
Quanhe17

Hành vi bị nghiêm cấm đối với thẩm định viên về giá?


 

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với thẩm định viên về giá hành nghề và các trường hợp thẩm định viên về giá hành nghề không được thực hiện thẩm định giá?

Trả lời:

1. 

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với thẩm định viênvề giá hành nghề

Theo Mục5 khoản V phần B thông tư 17/2006/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Nhữnghành vi bị nghiêm cấm đối với thẩm định viên về giá hành nghề, cụ thể:

“5.1.Mua trái phiếu hoặc các tài sản khác của đơn vị được thẩm định giá  làm ảnh hưởng đến nguyên tắc độc lập của hoạtđộng thẩm định giá.

5.2. Nhậnbất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích nào từ đơn vị được thẩm định giá ngoài khoảntiền dịch vụ và chi phí đã thoả thuận trong hợp đồng, hoặc lợi dụng vị trí thẩmđịnh viên về giá của mình để thu các lợi ích khác từ đơn vị được thẩm định giá.

5.3.Cho thuê, cho mượn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tên và thẻ thẩm địnhviên về giá của mình để thực hiện các hoạt động thẩm định giá.

5.4.Đăng ký hành nghề thẩm định giá trong cùng một thời gian tại hai doanh nghiệpthẩm định giá trở lên.

5.5. Tiếtlộ thông tin về đơn vị được thẩm định giá mà mình biết được trong khi hành nghề,trừ trường hợp đơn vị được thẩm định giá đồng ý hoặc pháp luật có quy địnhkhác.

5.6. Lợidụng trách nhiệm, quyền hạn để vụ lợi, thông đồng, bao che sai phạm của đơn vịđược thẩm định giá.

5.7. Kýđồng thời cả chữ ký của thẩm định viên về giá chịu trách nhiệm thẩm định giá vàchữ ký Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) trên chứng thư thẩm định giá.

5.8.Các hành vi khác mà pháp luật về thẩm định giá nghiêm cấm.”

2. 

Các trường hợp Thẩm định viên về giá hành nghềkhông được thực hiện thẩm định giá

Theo Mục6 khoản V phần B thông tư 17/2006/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Thẩm địnhviên về giá hành nghề không được thực hiện thẩm định giá trong các trường hợpsau đây:

            “6.1. Không có tên trong danh sáchthẩm định viên hành nghề thẩm định giá được Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)thông báo.

            6.2. Có quan hệ kinh tế - tài chínhvới đơn vị được thẩm định giá  như góp vốn,mua cổ phiếu, trái phiếu; cho vay vốn; có mua, bán các tài sản khác hoặc có cácgiao dịch kinh tế, tài chính khác làm ảnh hưởng đến nguyên tắc độc lập của hoạtđộng thẩm định giá.

            6.3. Có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh,chị, em ruột là thành viên trong Ban lãnh đạo hoặc là kế toán trưởng của đơn vịđược thẩm định giá.

            6.4. Đơn vị được thẩm định giá có nhữngyêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp hoặc trái với yêu cầu về chuyên môn, nghiệpvụ thẩm định giá  hoặc trái với quy địnhcủa pháp luật.”

 Tag: tham dinh giacong ty tham dinh giacông ty thẩm định giáthẩm định giá

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Hành vi bị nghiêm cấm đối với thẩm định viên về giá? Hành vi bị nghiêm cấm đối với thẩm định viên về giá?
2.0/5 668