Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Quanhe01
Quanhe02
Quanhe03
Quanhe04
Quanhe05
Quanhe06
Quanhe07
Quanhe08
Quanhe09
Quanhe10
Quanhe11
Quanhe12
Quanhe13
Quanhe14
Quanhe15
Quanhe16
Quanhe17

Định giá là gì? 

Định giá là gì?

Trả lời:

Định giá có thể được hiểu là việc đánh giá giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định.

Khoản 9 điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản quy định: “Định giá bất động sản là hoạt động tư vấn, xác định giá của một bất động sản cụ thể tại một thời điểm xác định”

- Quảnlý Nhà nước về định giá: Định giá là việc lập, trình thẩm định phương án giá,quyết định giá, khung giá trên cơ sở chi phí sản xuất, chi phí lưu thông; quanhệ cung cầu; sức mua của đồng tiền Việt Nam; giá thị trường trong nước và thếgiới kết hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ củacơ quan nhà nước có thẩm quyền xác các mức giá chuẩn, khung giá, giá giới hạnáp đặt, cho loại tài sản, hàng hoá, dịch vụ đã được xác định.

- Địnhgiá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: các tổ chức, cá nhân sản xuất,kinh doanh cũng có quyền định giá hàng hoá, dịch vụ của mình nhưng không trái vớiquy định của Pháp lệnh Giá và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Điều 30Pháp lệnh Giá số 40 quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân sản xuấtkinh doanh trong lĩnh vực giá.

1. Các loại tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước địnhgiá Thẩm quyền định giá

Căn cứMục 4 sửa đổi Điều 7 Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm2003 của Chính phủ, cụ thể:

“Tài sản,hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá

1. Danhmục tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá, bao gồm:

a) Đấtđai, mặt nước;

b) Rừng;

c) Tàinguyên quan trọng khác;

d) Nhàthuộc sở hữu nhà nước cho thuê hoặc bán. Nhà ở xã hội, nhà ở công vụ;

đ) Hàngdự trữ quốc gia;

e) Tàisản nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi íchcông  cộng;

g) Hànghóa, dịch vụ được sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước; sản phẩm, dịch vụ côngích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch;

h) Hànghóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định của pháp luật;

i) Điện;

k) Dịchvụ chuyển tải điện; dịch vụ đấu nối lưới điện truyền tải, phân phối điện; dịchvụ điều độ hệ thống điện; dịch vụ điều hành giao dịch thị trường điện lực; cácdịch vụ phụ trợ, điều tiết thị trường điện lực, tham gia thị trường điện;

l) Dịchvụ vận chuyển hàng không nội địa; dịch vụ cất cánh, hạ cánh; điều hành bay đi,đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; soi chiếu an ninh; phục vụ hành khách; dịchvụ khác tại cảng hàng không, sân bay;

m) Dịchvụ đối với thư cơ bản (thư thường) trong nước có khối lượng đến 20 gram; dịch vụđiện thoại nội hạt; dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích; dịch vụ bưu chínhdành riêng;

n) Nướcsạch cho sinh hoạt;

o) Dịchvụ vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trong đô thị, khu công nghiệp;

p) Dịchvụ vận chuyển hành khách công cộng bằng đường sắt trong đô thị;

q) Thuốcphòng và chữa bệnh cho người do ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả;

r) Hànghóa được trợ giá; trợ cước vận chuyển; dịch vụ vận chuyển, cung ứng hàng hoá vàdịch vụ thiết yếu phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa;

s) BáoNhân dân, báo cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Căncứ quy định tại điểm 1 khoản 4 Điều 1 Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ điềuchỉnh danh mục tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá cho phù hợp đểáp dụng trong từng thời kỳ.

3. Bộtrưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong trường hợp cầnđiều chỉnh danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá quy định tạiđiểm 1 khoản 4 Điều 1 Nghị định này.

 Tag: nhà nước định giádịch vụhàng hoáloại tài sảntham dinh giathẩm định giácong ty tham dinh giacông ty thẩm định giá

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Định giá là gì? Định giá là gì?
3.0/5 590