Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Quanhe01
Quanhe02
Quanhe03
Quanhe04
Quanhe05
Quanhe06
Quanhe07
Quanhe08
Quanhe09
Quanhe10
Quanhe11
Quanhe12
Quanhe13
Quanhe14
Quanhe15
Quanhe16
Quanhe17

Cơ sở thẩm định giá? 

Cơ sở thẩm định giá?

Trả lời:

Có 2 căn cứ làm cơ sở thẩm định giá tài sản:

- Căn cứ quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính về ban hành 3 tiêu chuẩn thẩm định giá.

“03. Nộidung giá trị thị trường của tài sản như sau:

“Giá trịthị trường của một tài sản là mức giá ước tính sẽ được mua bán trên thị trườngvào thời điểm thẩm định giá, giữa một bên là người mua sẵn sàng mua và một bênlà người bán sẵn sàng bán, trong một giao dịch mua bán khách quan và độc lập,trong điều kiện thương mại bình thường”.

- Căn cứquyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 1/11/2007 của Bộ Tài chính về ban hành 3 tiêuchuẩn thẩm định giá:

TheoTCTĐGVN 02 Giá trị phi thị trường là cơ sở cho thẩm định giá tài sản

“03- Nộidung giá trị phi thị trường của tài sản:

Giá trịphi thị trường của tài sản là mức giá ước tính được xác định theo những căn cứkhác với giá trị thị trường hoặc có thể được mua bán, trao đổi theo các mức giákhông phản ánh giá trị thị trường như: giá trị tài sản đang trong quá trình sửdụng, giá trị đầu tư, giá trị bảo hiểm, giá trị đặc biệt, giá trị thanh lý, giátrị tài sản bắt buộc phải bán, giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản chuyêndùng, giá trị tài sản có thị trường hạn chế, giá trị để tính thuế...”Tag: cơ sở thẩm định giá tài sản:2 căn cứtham dinh giacông ty thẩm định giá thẩm định giácong ty tham dinh gia

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Cơ sở thẩm định giá? Cơ sở thẩm định giá?
1.5/5 937