Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Quanhe01
Quanhe02
Quanhe03
Quanhe04
Quanhe05
Quanhe06
Quanhe07
Quanhe08
Quanhe09
Quanhe10
Quanhe11
Quanhe12
Quanhe13
Quanhe14
Quanhe15
Quanhe16
Quanhe17

Có mấy phương pháp TĐG?


1. Phương pháp so sánh:


 

Có mấy phương pháp TĐG?

Trả lời:

Có 5 phương pháp thẩm định giá

Căn cứ Thông tư 17/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8  năm 2005 của Chính phủ về Thẩm định giá hướng dẫn các phương pháp thẩm định giá cụ thể:

 1. 

Phương pháp so sánh:

Phương pháp so sánh là phương pháp thẩm địnhgiá dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các tài sản tương tự với tài sản cầnthẩm định giá đã giao dịch thành công hoặc đang mua, bán trên thị trường vào thờiđiểm thẩm định giá hoặc gần với thời điểm thẩm định giá để ước tính giá trị thịtrường của tài sản cần thẩm định giá.

Phươngpháp so sánh chủ yếu được áp dụng trong thẩm định giá các tài sản có giao dịch,mua, bán phổ biến trên thị trường.

2. 

Phương pháp chi phí:

Phươngpháp chi phí là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở chi phí tạo ra một tàisản tương tự tài sản cần thẩm định giá để ước tính giá trị thị trường của tài sảncần thẩm định giá.

Phươngpháp chi phí chủ yếu được áp dụng trong thẩm định giá các tài sản chuyên dùng,ít hoặc không có mua, bán phổ biến trên thị trường; tài sản đã qua sử dụng; tàisản không đủ điều kiện để áp dụng phương pháp so sánh.

3. 

Phương pháp thu nhập:

 Phương pháp thu nhập (hay còn gọi là phươngpháp  đầu tư) là phương pháp thẩm địnhgiá dựa trên cơ sở chuyển đổi các dòng thu nhập ròng trong tương lai có thể nhậnđược từ việc khai thác tài sản cần thẩm định giá thành giá trị vốn hiện tại củatài sản (quá trình chuyển đổi này còn được gọi là quá trình vốn hoá thu nhập) đểước tính giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá.

Phươngpháp thu nhập chủ yếu được áp dụng trong thẩm định giá tài sản đầu tư (bất độngsản, động sản, doanh nghiệp, tài chính) mà tài sản đó có khả năng tạo ra thu nhậptrong tương lai và đã xác định tỷ lệ vốn hoá thu nhập.

4. 

Phương pháp thặng dư:

Phươngpháp thặng dư là phương pháp thẩm định giá mà giá trị thị trường của tài sản cầnthẩm định giá được xác định giá trị vốn hiện có trên cơ sở ước tính bằng cách lấygiá trị ước tính của sự phát triển giả định của tài sản trừ đi tất cả các chiphí phát sinh để tạo ra sự phát triển đó.

 Phương pháp thặng dư chủ yếu được áp dụngtrong thẩm định giá bất động sản có tiềm năng phát triển.

5. Phương pháp lợi nhuận:

Phươngpháp lợi nhuận là phương pháp thẩm định giádựa trên khả năng sinh lợi của việc sử dụng tài sản để ước tính giá trịthị trường của tài sản cần thẩm định giá.

 Phương pháp lợi nhuận chủ yếu được áp dụngtrong  thẩm định giá các tài sản mà việcso sánh với những tài sản tương tự gặp khó khăn do giá trị của tài sản chủ yếuphụ thuộc vào khả năng sinh lời của tài sản như khách sạn, nhà hàng, rạp chiếubóng,…

Cácphương pháp thẩm định giá theo thông lệ quốc tế khác (nếu có) phải được Bộ Tàichính chấp thuận trước khi áp dụng.”

 Tag: 5 phương pháp thẩm định giátrả lời:mấy phương pháp thẩm định giátham dinh giathẩm định giácong ty tham dinh giacông ty thẩm định giá

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Có mấy phương pháp TĐG? Có mấy phương pháp TĐG?
3.0/5 2256