Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Quanhe01
Quanhe02
Quanhe03
Quanhe04
Quanhe05
Quanhe06
Quanhe07
Quanhe08
Quanhe09
Quanhe10
Quanhe11
Quanhe12
Quanhe13
Quanhe14
Quanhe15
Quanhe16
Quanhe17

Bình ổn giá là gì? 

Bình ổn giá là gì?

Trả lời:

- Căn cứ điều 5 Pháp lệnh Giá số 40 quy định:

“Nhà nước thực hiện các chính sách, biện pháp cần thiết tác động vào quan hệ cung cầu để bình ổn giá thị trường đối với những hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu, kiểm soát lạm phát, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước, góp phần khuyến khích đầu tư, phát triển.”

1. Danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá

Danh mụchàng hoá dịch vụ thực hiện bình ổn giá được quy định tại Mục 2 sửa đổi Điều 2Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ, cụ thể:

“1.Danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Điều 6 củaPháp lệnh Giá, bao gồm:

a)Xăng, dầu;

b) Ximăng;

c) Thépxây dựng;

d) Khíhóa lỏng;

đ) Phânbón hóa học;

e) Thuốcbảo vệ thực vật;

g) Thuốcthú y: vac xin lở mồm long móng; vac xin cúm gia cầm; các loại  kháng sinh: Oxytetracycline, Ampicilline,Tylosin, Enrofloxacin;

h) Muối;

i) Sữa;

k) Đườngăn (đường trắng và đường tinh luyện);

l)Thóc, gạo;

m) Thuốcphòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tạicác cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế quy định;

n) Cướcvận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng;

o) Mộtsố loại thức ăn chăn nuôi gia súc: ngô, đậu tương, khô dầu đậu tương.

2. Căncứ tình hình kinh tế, xã hội, biến động giá cả trên thị trường và yêu cầu quảnlý, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thựchiện bình ổn giá quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này để áp dụng trong từngthời kỳ.

3. Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt làChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quyếtđịnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá ngoài danh mục quy định tạiđiểm 1 khoản 2 Điều 1 Nghị định này để áp dụng tại địa phương theo từng thời kỳ.”

TheoThông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về sửa đổibổ sung Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ,quy định về danh mục chi tiết hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổng giá, đăng kýgiá và kê khai giá, cụ thể như sau:

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN BÌNH ỔN GIÁ

1.Xăng, dầu;

2. Ximăng;

3. Thépxây dựng;

4. Khíhóa lỏng;

5. Phânbón hóa học;

6. Thuốcbảo vệ thực vật;

7. Thuốcthú y: Vac xin lở mồm long móng; vac xin cúm gia cầm; Các loại kháng sinh:Oxytetracycline, Ampicilline, Tylosin, Enrofloxacin dạng thuốc tiêm, thuốcviên, thuốc bột (tên gốc và tên thương mại);

8. Muốido diêm dân sản xuất;

9. Sữa;

10. Đườngăn (đường trắng và đường tinh luyện)

11.Thóc, gạo;

12. Thuốcphòng, chữa bệnh cho người bao gồm các loại thuốc thuộc danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tạicác cơ sở khám chữa bệnh theo quy địnhcủa Bộ Y tế.

13. Cướcvận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng;

14. Thứcăn chăn nuôi gia súc: ngô, đậu tương, khô dầu đậu tương.

15.Hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ

1.Xăng, dầu;

2. Ximăng;

3. Thépxây dựng;

4. Khíhóa lỏng;

5. Nướcsạch cho sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ;

6. Phânbón hóa học: phân U rê, DAP, NPK, phân Lân;

7. Thuốcbảo vệ thực vật: (tên gốc và tên thương mại)

            + Thuốc trừ sâu: Fenobucarb (min96%), Etofenrox (min 96%), Buprofezin (min 98%), Imiđaclorpi (min 96%),Fipronil (min 96%);       

            + Thuốc trừ bệnh: Isoprothiolane(min 96%), Tricyclazole (min 95%), Kasugamycin (min 70%);

            + Thuốc trừ cỏ: Glyphosate (min95%), Pretilachlor, Quynclorac (min 99%).

8. Thuốcthú y: Vac xin lở mồm long móng; vac xin cúm gia cầm; các loại kháng sinh:Oxytetracycline, Ampicilline, Tylosin, Enrofloxacin dạng thuốc tiêm, thuốcviên, thuốc bột (tên gốc và tên thương mại), Oxytetracycline dạng bột trộn thứcăn gia súc.

9. Muốiăn do các doanh nghiệp kinh doanh đăng ký;

10. Sữabột cho trẻ em dưới 6 tuổi;

11. Đườngăn: đường trắng và đường tinh luyện;

12. Gạodo các doanh nghiệp kinh doanh đăng ký;

13. Thứcăn chăn nuôi gia súc: ngô, đậu tương, khô dầu đậu tương do cácdoanh nghiệp sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi đăng ký;

14.Than;

15. Giấy:giấy in, giấy in báo, giấy viết;

16. Cướcvận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng;

17. Dịchvụ bưu chính viễn thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tạiThông tư số 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007.

18.Sách giáo khoa;

19. Giávé máy bay trên các đường bay nội địa không thuộc danh mục nhà nước quy địnhkhung giá.

20.Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá (ngoài danh mục trên) theo quy địnhcủa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

1. Vậtliệu nổ công nghiệp;

2. Dịchvụ cảng biển theo danh mục trong Biểu giá dịch vụ cảng biển do tổ chức, cá nhâncung ứng dịch vụ cảng biển ban hành.

3. Dịchvụ tại cảng hàng không sân bay theo danh mục trong Biểu giá dịch vụ cảng hàngkhông do Giám đốc cảng hàng không, sân bay ban hành.

4. Giávé máy bay trên các đường bay nội địa thuộc danh mục nhà nước quy định khunggiá.

5. Cướcvận tải bằng ôtô thực hiện theo Thông tư liên tịch số 86/TTLT/BTC-BGTVT ngày18/7/2007 của liên Bộ Tài chính-Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về mẫu vé khách(khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ôtô).

6. Thuốcphòng, chữa bệnh cho người theo quy định tại Thông tư liên tịch số11/2007/TTLT/BYT-BTC-BCT ngày 31/8/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - BộCông Thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc phòng, chữa bệnhcho người.

7. Thuốclá điếu sản xuất, tiêu thụ trong nước.

8. Ô tônhập khẩu, sản xuất trong nước dưới 15 chỗ ngồi.

 


3. Thẩmquyền bình ổn giá?

Căn cứvào mục 3 sửa đổi Điều 3 Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12năm 2003 của Chính phủ, cụ thể:

“Thẩmquyền quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá

 1.Thủ tướng Chính phủ quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá đốivới hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, bao gồm:

a) Cácbiện pháp để điều chỉnh cung cầu hàng hoá;

b) Muavào, bán ra hàng dự trữ quốc gia;

c) Kiểmsoát hàng hoá tồn kho;

d) Cácbiện pháp tài chính, tiền tệ.

2. Bộtrưởng Bộ TC quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với h.hoá, d.vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá trên phạm vi cả nước và khu vực,bao gồm:

a) Quyđịnh giá tối đa, giá tối thiểu, khung giá;

b) Kiểmsoát các yếu tố hình thành giá;

c) Đăngký giá, kê khai giá;

d) Côngkhai thông tin về giá.

3. Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện phápbình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ quyết định; đồng thời, căn cứ tìnhhình thực tế tại địa phương quy định bổ sung các biện pháp thực hiện bình ổngiá tại địa phương:

a) Cácbiện pháp theo thẩm quyền để điều hòa cung cầu hàng hóa, dịch vụ;

b) Cácbiện pháp tài chính, tiền tệ;

c) Đăngký giá, kê khai giá;

d) Côngkhai thông tin về giá;

đ) Cácbiện pháp kinh tế, hành chính khác theo thẩm quyền.

4. Điềukiện quyết định danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá và áp dụng cácbiện pháp bình ổn giá

Các biệnpháp bình ổn giá quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này được áp dụng trong cáctrường hợp sau:

a) Hànghoá, dịch vụ thiết yếu đối với sản xuất và tiêu dùng;

b) Hànghoá, dịch vụ liên quan đến việc các doanh nghiệp vi phạm quy định về thoả thuậnhạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị thế độc quyền, lạm dụng vị thế thống lĩnh thịtrường theo quy định của Luật Cạnh tranh để quy định giá gây thiệt hại cho ngườitiêu dùng hoặc gây thiệt hại cho các doanh nghiệp khác;

c) Hànghóa, dịch vụ có biến động tăng hoặc giảm bất thường về giá do thiên tai, hỏa hoạn,dịch bệnh, địch họa, khủng hoảng kinh tế;

d) Cácđiều kiện bất thường khác gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đờisống của nhân dân.

 Tag: thẩm quyền bình ổn giádịch vụ thực hiện bình ổn giádanh mục hàng hoátham dinh giathẩm định giácong ty tham dinh giacông ty thẩm định giá

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Bình ổn giá là gì? Bình ổn giá là gì?
2.0/5 1408