Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
VỀ CHÚNG TÔI VỀ CHÚNG TÔI

     

 

Khách hàng:  Avalue  cam  kết thỏa  mãn tối đa lợi ích của  khách hàng trên cơ  sở cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất và với chi phí hợp lý nhất

     

 

Nhân viên: Avalue quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc, đảm bảo thu nhập ở mức cạnh tranh, ổn định và không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên

     


 

Cổ đông: Avalue cam kết gia tăng giá trị của các cổ đông trong công ty với mức duy trì cổ tức cao và ổn định.

     

 

Lợi ích Cộng đồng: Avalue cam kết thực hiện tốt chính sách pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và chia sẻ khó khăn với cộng đồng.


CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ AVALUE VIỆT NAM


Tôn chỉ hoạt động Tôn chỉ hoạt động
4.5/5 599