Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Quanhe01
Quanhe02
Quanhe03
Quanhe04
Quanhe05
Quanhe06
Quanhe07
Quanhe08
Quanhe09
Quanhe10
Quanhe11
Quanhe12
Quanhe13
Quanhe14
Quanhe15
Quanhe16
Quanhe17
DỊCH VỤ TƯ VẤN -  THẨM ĐỊNH GIÁ  DỊCH VỤ TƯ VẤN - THẨM ĐỊNH GIÁ

 
 

Trong quá trình cổ phần hoá của doanh nghiệp, AVALUE VIỆT NAM  sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan: Xác định giá trị doanh nghiệp, Lập Phương án cổ phần hoá, Tổ chức Đấu giá ra công chúng, Các dịch vụ sau cổ phần hóa.

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp:

Là một trong những công ty chứng khoán đi tiên phong trong lĩnh vực này, nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp của AVALUE VIỆT NAM luôn mang đến cho khách hàng sự tin cậy, góp phần tạo nên sự thành công về mặt tổng thể công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, AVALUE VIỆT NAM cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cho các đối tượng khách hàng nhằm mục đích:

   

Cổ phần hóa.

   

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

   

Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.

   

Thế chấp, bảo đảm vay vốn ngân hàng.

   

Phát hành thêm cổ phiếu.

   

Phát hành thêm cổ phiếu, Chào bán cổ phiếu ra công chúng.

   

Chứng minh năng lực tài chính.


Các nội dung liên quan chủ yếu:

   

Tiếp xúc nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp.

   

Tư vấn sơ bộ và ký kết hợp đồng.

   

Thu thập thông tin và tư vấn thực hiện.

   

Hoàn chỉnh hồ sơ XĐGTDN

   

Thuyết trình và bảo vệ phương án.

   

Thanh lý hợp đồng tư vấn.Tư vấn lập phương án cổ phần hoá:

AVALUE VIỆT NAM  sẽ tiến hành tư vấn cho doanh nghiệp lập phương án cổ phần hóa theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Các dịch vụ AVALUE VIỆT NAM  sẽ cung cấp cho doanh nghiệp bao gồm:

   

Phổ biến chủ trương cổ phần hoá cho cán bộ, công nhân viên.

   

Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung liên quan: đánh giá hoạt động trong quá khứ, xác định vốn điều lệ phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp, định giá cổ phiếu làm cơ sở đề xuất giá khởi điểm khi đấu giá...

Tư vấn và xây dựng Điều lệ công ty cổ phần.

   

Tư vấn cho doanh nghiệp tiến hành Hội nghị công nhân viên chức để thông qua các vấn đề liên quan đến Phương án cổ phần hóa.

   

Lập Phương án cổ phần hoá hoàn chỉnh, đệ trình phương án cổ phần hóa cho cơ quan có thẩm quyền.

   

Tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

   

AVALUE VIỆT NAM  sẽ cùng với doanh nghiệp xác định lộ trình và phương án tổ chức bán đấu giá cổ phần một cách nhanh chóng và hiệu quả.


Nội dung chính của dịch vụ tư vấn bán đấu giá bao gồm:

   

Lập phương án bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài theo quy định của pháp luật.

   

Xây dựng Bản Công bố thông tin nhằm giới thiệu về đợt bán đấu giá cổ phần và giới thiệu về doanh nghiệp cho nhà đầu tư.

   

Xây dựng Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài

   

Tổ chức thăm dò và tiếp thị các nhà đầu tư.

   

Tổ chức thực hiện Phiên đấu giá bán cổ phần.

   

Báo cáo kết quả đấu giá cho các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bán đấu giá.


Tư vấn hậu cổ phần hoá:

Các dịch vụ tài chính dành cho khách hàng không chỉ dừng lại ở từng hoạt động đơn lẻ mà được AVALUE VIỆT NAM  liên tục cập nhật cho khách hàng những thông tin mới. AVALUE VIỆT NAM  sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn hậu cổ phần hoá cho doanh nghiệp bao gồm:

   

Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông lần đầu thành lập công ty cổ phần.

   

Quản lý sổ cổ đông: In ấn và cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; Thực hiện quản lý danh sách cổ đông; Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng; Trả cổ tức; ...

   

Tư vấn về việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật (khi DN là công ty đại chúng).

   

Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu nhà nước.

   

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp. 

Các dịch vụ tư vấn khác để doanh nghiệp có những bước chuẩn bị phù hợp nhằm đáp ứng các điều kiện liên quan đến phát hành chứng khoán cũng như niêm yết trên thị trường chứng khoán.

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ AVALUE VIỆT NAMTư vấn cổ phần hóa Tư vấn cổ phần hóa
4.0/5 641