Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Quanhe01
Quanhe02
Quanhe03
Quanhe04
Quanhe05
Quanhe06
Quanhe07
Quanhe08
Quanhe09
Quanhe10
Quanhe11
Quanhe12
Quanhe13
Quanhe14
Quanhe15
Quanhe16
Quanhe17
DỊCH VỤ TƯ VẤN -  THẨM ĐỊNH GIÁ  DỊCH VỤ TƯ VẤN - THẨM ĐỊNH GIÁ

 

Tái cấu trúc công ty là gì?

Tái cấu trúc công ty là việc khảo sát, đánh giá lại cấu trúc hiện tại và đề xuất giải pháp cho mô hình cấu trúc mới. Việc tái cấu trúc có thể làm thay đổi hoàn toàn bộ máy hoặc chỉ làm thay đổi một phần.

Thực trạng?

Hầu hết, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các “doanh nghiệp gia đình”, cấu trúc công ty được hình thành một cách tự phát, thiếu khoa học, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, cá nhân không rõ ràng, chồng chéo, tính chuyên môn hoá không cao.

Hệ quả?

Một công ty chưa thiết lập đựơc một cấu trúc hợp lý có thể dẫn đến các hệ quả sau:

   

Không khai thác tối đa tiềm năng sẵn có của công ty.

   

Khó xác định trách nhiệm khi có thiệt hại xảy ra.

   

Khó phát triển mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

   

Không thu hút và giữ chân được nhân tài.

   

Rủi ro tiềm tàng trong sản xuất kinh doanh sẽ rất cao.


Công việc tư vấn?

1. Tái cấu trúc doanh nghiệp cơ bản:

   

Khảo sát, đánh giá mô hình cấu trúc hiện tại (hợp lý, bất hợp lý…)

   

Thiết lập mô hình cấu trúc công ty mới

   

Xác định trách nhiệm quyền hạn của từng phòng ban, mô tả công việc cho từng cá nhân

   

Xây dựng hệ thống quản lý tổng thể (nội quy, quy định, quy chế, thủ tục, biểu mẫu..)

   

Tập huấn triển khai

   

Vận hành và duy trì vận hành hệ thống quản lý mới.


2. Tái cấu trúc doanh nghiệp chuyên sâu:

Bao gồm công việc của tái cấu trúc doanh nghiệp cơ bản, cộng thêm:

   

Tái thiết lập chính sách quản trị hành chính, nhân sự chuyên sâu

   

Tái thiết lập chính sách quản trị chiến lược tiếp thị, kinh doanh

   

Tái thiết lập chính sách quản trị cung ứng

   

Tái thiết lập quản trị sản xuất, kỹ thuật

   

Tái thiết lập chính sách quản trị kế toán, tài chính

   

Tái thiết lập các chính sách quản trị khác.


CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ AVALUE VIỆT NAM
Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp
3.5/5 381