Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Quanhe01
Quanhe02
Quanhe03
Quanhe04
Quanhe05
Quanhe06
Quanhe07
Quanhe08
Quanhe09
Quanhe10
Quanhe11
Quanhe12
Quanhe13
Quanhe14
Quanhe15
Quanhe16
Quanhe17
DỊCH VỤ TƯ VẤN -  THẨM ĐỊNH GIÁ  DỊCH VỤ TƯ VẤN - THẨM ĐỊNH GIÁ

 

Chia doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại.

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Tách doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

Hợp nhất doanh nghiệp

Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. ( A + B = C) hoặc (B + A = C)

Sáp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. (A + B = B) hoặc (A + B = A)

Với thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp, AVALUE VIỆT NAM sẽ trợ giúp bạn thông qua các dịch vụ sau:

   

Tư vấn việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Công ty.

   

Soạn thảo hồ sơ chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật.

   

Đăng ký chia, tách, hợp nhất, sáp nhập cho doanh nghiệp.

   

Đăng ký dấu cho doanh nghiệp.

   

Thay đổi mã số thuế cho doanh nghiệp.


Xác định giá trị doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình:

Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dịch vụ chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp của AVALUE VIỆT NAM, xin vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: info@avalue.vn.

Nếu Bạn muốn sử dụng dịch vụ Tư vấn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp của AVALUE VIỆT NAM, xin vui lòng điền các thông tin theo Yêu cầu Thông tin và gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: info@avalue.vn.CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ AVALUE VIỆT NAM
Chia tách, sáp nhập doanh nghiệp Chia tách, sáp nhập doanh nghiệp
4.5/5 7740