Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Quanhe01
Quanhe02
Quanhe03
Quanhe04
Quanhe05
Quanhe06
Quanhe07
Quanhe08
Quanhe09
Quanhe10
Quanhe11
Quanhe12
Quanhe13
Quanhe14
Quanhe15
Quanhe16
Quanhe17
DỊCH VỤ TƯ VẤN -  THẨM ĐỊNH GIÁ  DỊCH VỤ TƯ VẤN - THẨM ĐỊNH GIÁ

 

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài chính, xu hướng toàn cầu hoá đang diễn ra sôi động ở các cấp độ khác nhau, cùng với trào lưu hợp nhất, sát nhập, thôn tính, tiếp quản.... xác định giá trị doanh nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cho thấy bức tranh tổng quát về giá trị của một doanh nghiệp, là cơ sở quan trọng phục vụ việc đưa ra quyết định đầu tư, tín dụng, mua bán doanh nghiệp, cổ phần hóa.....

Công ty chúng tôi luôn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước trong xác định giá trị tài sản doanh nghiệp để cổ phần hóa như Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần, Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số vấn đề tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các quy định khác có liên quan.

Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho nhiều mục đích:

   

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

   

Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.

   

Thế chấp, bảo đảm vay vốn ngân hàng.

   

Phát hành thêm cổ phiếu.

   

Phát hành thêm cổ phiếu, Chào bán cổ phiếu ra công chúng.

   

Chứng minh năng lực tài chính.


Xác định giá trị doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình:

 -  

Phân theo loại hình:

   

Doanh nghiệp tư nhân

   

Doanh nghiệp nhà nước

   

Công ty TNHH

   

Công ty cổ phần

     
 -  

Phân theo ngành nghề kinh doanh:

   

Các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất.

   

Các doanh nghiệp dịch vụ trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, thương mại, tư vấn, thiết kế xây dựng, tin học và chuyển giao công nghệ…


Tính đến nay công ty  đã cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cho nhiều Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thành phố như:

   

Nhà máy cán thép Vinashin Cái Lân

   

Nhà máy ống théo Sao Đỏ - Hải Dương

   

Nhà máy lắp ráp và đóng mới ôtô Hà Giang – Công ty CP Cơ điện Hà Giang

   

Nhà máy nước giải Khát Việt Nam

   

Công ty CP Giầy Thái Bình

   

Tổng Công ty CP Anphanam

   

Nhà máy sản xuất thép hình – Công ty CP thép Đình Vũ

   

Dự án LUXFASHION: Thẩm định giá trị 6 thương hiệu thời trang nhằm mục đích vay vốn

   

.........................


Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn cổ phần hóa trọn gói như:

   

Tư vấn chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ tài liệu (về thành lập doanh nghiệp, tài sản, công nợ, báo cáo tài chính...) để cổ phần hóa.

   

Tư vấn kiểm kê phân loại tài sản, tư vấn xử lý tài chính.

   

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

   

Tư vấn lập phương án cổ phần hóa (giới thiệu công ty, đánh giá thực trạng, phương án sắp xếp lại lao động, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 - 5 năm tiếp theo, tư vấn phương án cổ phần hóa).

   

Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty cổ phần, tổ chức Hội nghị công nhân viên chức,

     

Các thẩm định viên về giá, kế toán viên, chuyên gia tài chính kinh tế - kỹ thuật của chúng tôi có các chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng khoán, định giá và môi giới bất động sản, kĩ sư định giá xây dựng… am hiểu về tài chính, kỹ thuật và có khả năng phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ định giá, tư vấn cho doanh nghiệp tốt nhất.


CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ AVALUE VIỆT NAM
Thẩm định giá trị Doanh nghiệp Thẩm định giá trị Doanh nghiệp
2.5/5 781