Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Quanhe01
Quanhe02
Quanhe03
Quanhe04
Quanhe05
Quanhe06
Quanhe07
Quanhe08
Quanhe09
Quanhe10
Quanhe11
Quanhe12
Quanhe13
Quanhe14
Quanhe15
Quanhe16
Quanhe17
DỊCH VỤ TƯ VẤN -  THẨM ĐỊNH GIÁ  DỊCH VỤ TƯ VẤN - THẨM ĐỊNH GIÁ

 

Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình giao dịch tài sản.


1. PHÁP LÝ CHUNG:

Cá nhân:


 

Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản cần thẩm định giá.


 

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu tài sản thẩm định giá (đối với khách hàng không phải là chủ sở hữu tài sản thẩm định giá).


Tổ chức:

   

Pháp nhân tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập).

   

Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

   

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu tài sản thẩm định giá (đối với khách hàng không phải là chủ sở hữu tài sản thẩm định giá).


2. PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN:

   

Giấy chứng nhận QSDĐ, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng chuyển nhượng, Quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất …

   

Tờ khai nộp thuế QSDĐ (thuế trước bạ, tiền sử dụng đất).

   

Bản đồ hiện trạng, vị trí .

   

Giấp phép xây dựng.

   

Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.

   

Tờ khai lệ phí trước bạ.

   

Hồ sơ dự toán, thiết kế

   

Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành.

   

Bản vẽ (thiết kế, hoàn công, hiện trạng, vị trí).

   

Hồ sơ quyết toán (nếu có).


3. PHỤC VỤ CHO CÁC MỤC ĐÍCH

   

Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.

   

Cổ phần hoá, chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp, mua bán doanh nghiệp.

   

Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.

   

Hạch toán kế toán để tính thuế, bảo hiểm.

   

Xử lý tài sản trong các vụ án.

   

Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước ...


CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ AVALUE VIỆT NAMThẩm định giá Máy móc thiết bị Thẩm định giá Máy móc thiết bị
3.0/5 1320